Menüüd

Järgnevad menüükäsud on ette nähtud töötamiseks arvutustabelitega.

Märkuse ikoon

Menüükäskude kasutamiseks peab aken, kus asub töödeldav dokument, olema valitud. Samuti peab olema valitud objekt, kui soovitakse kasutada selle objektiga seonduvaid menüükäske.


Hoiatav ikoon

Menüüd on kontekstitundlikud. See tähendab, et kasutada saab ainult neid menüükäske, mis saavad antud olukorras mingi tegevuse sooritada. Kui kursor asub tekstis, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse teksti redigeerimiseks. Kui on valitud pilt, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse pildi redigeerimiseks.


Fail

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Redigeerimine

See menüü sisaldab käske aktiivse dokumendi sisu redigeerimiseks.

View

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Lisamine

Menüü Lisamine sisaldab käske, mis võimaldavad arvutustabelisse lisada uusi elemente, näiteks pilte, tekstikaste, objekte, multimeediume, lahtrite nimesid jpm.

Vormindus

Menüü Vormindus sisaldab käske dokumendis valitud lahtrite, objektide ja lahtrite sisu vormindamiseks.

Styles

Leht

See menüü sisaldab käske arvutustabeli lehe ja selle elementide muutmiseks ja haldamiseks.

Andmed

Menüü Andmed sisaldab käske aktiivse lehe andmete redigeerimiseks. Saab määrata vahemikke, andmeid sortida ja filtreerida, arvutada tulemusi, andmeid liigendada, luua liigendtabeleid.

Tools

Aken

Sisaldab käske dokumendi akende haldamiseks ja kuvamiseks.

Help

Võimaldab käivitada ja juhtida LibreOffice'i abisüsteemi.

Palun toeta meid!