Väliste andmete lisamine tabelisse (veebipäring)

Impordifiltri Veebilehe päring (LibreOffice Calc) abil saab HTML-dokumentides sisalduvaid tabeleid lisada Calci arvutustabelisse.

Sama meetodi abil saab lisada Calci või Microsoft Exceli arvutustabelites leiduvaid nimelisi vahemikke.

Võimalik on kasutada järgnevaid lisamise viise:

Lisamine dialoogi abil

  1. Vii lahtrikursor kohta, kuhu uued andmed lisatakse.

  2. Choose Sheet - External Links. This opens the External Data dialog.

  3. Sisesta HTML-dokumendi URL või arvutustabeli nimi ning vajuta klahvi Enter. Faili valimise dialoogi avamiseks klõpsa nupul ....

  4. Vali dialoogi suures loendiboksis nimelised vahemikud või tabelid, mida soovid lisada.

  5. Võimalik on määrata, et vahemikke või tabeleid uuendatakse iga n sekundi järel.

Impordifilter on võimeline looma lahtrite vahemike nimesid otse töö käigus. Vormindust säilitatakse nii palju, kui see on võimalik, kuid ei laadita ühtegi pilti, mis on ettenähtud käitumine.

Lisamine Navigaatori abil

  1. Ava kaks dokumenti: LibreOffice Calci arvutustabel, millesse välised andmed lisatakse (sihtdokument), ja dokument, millest andmed võetakse (lähtedokument).

  2. Ava sihtdokumendis Navigaatori aken.

  3. Vali Navigaatori akna alumises liitboksis lähtedokument. Navigaator kuvab nüüd vahemike nimesid ja andmebaasi vahemikke või tabeleid, mis sisalduvad lähtedokumendis.

  4. In the Navigator select the Insert as link drag mode Icon.

  5. Lohista soovitud välised andmed Navigaatori aknast sihtdokumenti.

Kui sa laadisid HTML-dokumendi lähtedokumendina veebilehe päringu filtri abil, siis on kõik tabelid loetletud Navigaatori aknas alates tähisest "HTML_tabel1" ja nii edasi, samuti on loodud kaks vahemiku nime:

Väliste andmete redigeerimine

Palun toeta meid!