Mitmerealise teksti kirjutamine

  1. Klahvikombinatsiooniga +Enter saab lisada manuaalse reavahetuse. See töötab nii lahtris kui ka sisestusreal. Sisestusrea kuvamist mitmerealisena saab lülitada selle paremas servas oleva noolenupuga.

Kui soovid tekstiridade automaatset murdmist lahtri parempoolse äärise juures, tegutse järgnevalt:

  1. Vali kõik lahtrid, milles soovid tekstiridade murdmist parempoolse äärise juures.

  2. Märgi dialoogis Vormindus - Lahtrid - Joondus säte Automaatne reamurdmine ja klõpsa Sobib.

Palun toeta meid!