Rea kõrguse ja veeru laiuse muutmine

Ridade kõrgust saab muuta nii hiirega kui ka dialoogi kaudu.

Märkuse ikoon

Siin ridade ja reakõrguse kohta käivad kirjeldused kehtivad ka veergude ja veerulaiuse kohta.


Rea kõrguse või veeru laiuse muutmine hiirega

Dialoogi kasutamine reakõrguse või veerulaiuse muutmiseks

  1. Klõpsa real nii, et see saab fookuse.

  2. Ava vasakul oleva reapäise kohal kontekstimenüü.

    Selles on käsud Rea kõrgus ja Optimaalne rea kõrgus. Ükskõik kumma valimisel avaneb dialoog.

Palun toeta meid!