Trükialade määramine arvutustabelis

Sa saad valida, milline arvutustabeli lahtrite vahemik prinditakse.

Neid lahtreid lehel, mis pole osa määratud prindivahemikust, ei prindita ega ekspordita. Lehti, kus pole prindivahemikku määratud, ei prindita ega ekspordita PDF-faili, välja arvatud juhul, kui dokumendis on kasutusel Exceli failivorming.

Märkuse ikoon

Exceli vormingus avatud failide korral prinditakse kõik lehed, mis ei sisalda määratud prindivahemikku. Sama juhtub ka Exceli vormingus arvutustabeli eksportimisel PDF-faili.


Trükiala määramiseks

 1. Vali lahtrid, mida soovid printida.

 2. Vali Vormindus - Trükialad - Määra.

Lahtrite lisamiseks trükialasse

 1. Vali lahtrid, mida soovid lisada olemasolevasse trükialasse.

 2. Vali Vormindus - Trükialad - Lisa.

Trükiala puhastamiseks

Lehepiiridega vaate kasutamine trükialade redigeerimiseks

Aknas Vaade lehepiiridega on prindivahemikud ehk trükialad ning lehepiiride jaotised sinise äärisega esile tõstetud ja nende keskel on hallis kirjas leheküljenumber. Aladel, mida ei prindita, on hall taust.

Uue leheküljepiiri jaotise määramiseks lohista ääris uude asukohta. Uue leheküljepiiri jaotise määramisel asendatakse automaatne leheküljepiir käsitsi määratud leheküljepiiriga.

Trükialade vaatamiseks ja redigeerimiseks

 1. Vali Vaade - Vaade lehepiiridega.

  Nõuande ikoon

  Lehepiiridega vaate vaikesuurendusteguri muutmiseks tee olekuribal protsendiväärtusel topeltklõps ja vali uus suurendustegur.


 2. Redigeeri trükiala.

  Trükiala suuruse muutmiseks lohista ala piir uude kohta.

  Märkuse ikoon

  Trükialas sisalduva käsitsi määratud leheküljepiiri kustutamiseks lohista leheküljepiiri ääris trükialast välja.


  Trükiala tühjendamiseks lohista trükiala ääris trükiala vastandäärisele.

 3. Lehepiiridega vaatest väljumiseks vali Vaade - Normaalvaade.

Palun toeta meid!