Ridade või veergude kordamine printimisel

Kui leht on nii suur, et see prinditaks mitme leheküljena, saab määrata teatud read või veerud, mis korduvad igal prinditud leheküljel.

As an example, If you want to print the top two rows of the sheet as well as the first column (A) on all pages, do the following:

 1. Vali Vormindus - Trükialad - Redigeeri. Ilmub dialoog Trükialade redigeerimine.

 2. Klõpsa jaotise Korratavad read parempoolses otsas asuval ikoonil.

  Dialoogi kahandatakse nii, et sa näed suuremat lehe ala.

 3. Vali selle näite puhul esimesed kaks rida, klõpsa lahtril A1 ja lohista see lahtrile A2.

  Kahandatud dialoogis näed sa $1:$2. Read 1 ja 2 on nüüd korratavad read.

 4. Klõpsa jaotise Korratavad read parempoolses otsas asuval ikoonil. Dialoog taastatakse.

 5. Kui soovid korrata ka veergu A, klõpsa jaotise Korratavad veerud parempoolses otsas asuval ikoonil.

 6. Klõpsa veerul A (mitte veerupäisel).

 7. Klõpsa uuesti jaotise Korratavad veerud parempoolses otsas asuval ikoonil.

Märkuse ikoon

Korratavad read on lehel asuvad read. Soovi korral saad dialoogis Vormindus - Leht eraldi määrata ka päised ja jalused, mis tuleks igal leheküljel printida.


Palun toeta meid!