Prinditavate lehtede arvu määramine

Kui leht on ühe prinditud lehekülje jaoks liiga suur, prindib LibreOffice Calc praegu aktiivse lehe ühtlaselt mitmele leheküljele jaotatuna. Kuna leheküljepiiri ei paigutata alati automaatselt optimaalsesse kohta, saad lehekülgede jaotuse soovi korral ise määrata.

  1. Vali leht, mida soovid printida.

  2. Vali Vaade - Vaade lehepiiridega

  3. Kuvatakse lehe automaatne jaotus prinditavatel lehekülgedel. Automaatselt loodud prindivahemikud (trükialad) on näidatud tumesiniste joontega ja kasutaja määratud vahemikud helesiniste joontega. Leheküljepiirid (reavahetused ja veerupiirid) on näidatud mustade joontega.

  4. Siniseid jooni saab hiire abil nihutada. Kontekstimenüüs leidub veel sätteid, näiteks täiendava trükiala lisamiseks, skaleerimise eemaldamiseks ning käsitsi täiendavate reavahetuste ja veerupiiride lisamiseks.

Palun toeta meid!