Töötamine mitme lehega

Mitme lehe valimine

Aktiivse lehe sakk on alati nähtav valgena teiste sakkide ees. Teised sakid on valimata olekus hallid.-klahvi all hoides teistel sakkidel klõpsates saab valida mitu lehte.

Klaviatuuri abil mitme lehe valimiseks saab kasutada klahvikombinatsioone Shift++Page Up või Page Down.

Valiku tühistamine

Lehe valimise tagasivõtmiseks klõpsa -klahvi all hoides taas vastaval sakil.Parajasti aktiivset lehte valikust eemaldada ei saa.

Arvutamine üle mitme lehe

Valemis saab viidata lehevahemikule, määrates vahemiku esimese ja viimase lehe, näiteks =SUM(Leht1.A1:Leht3.A1) liidab kõik lahtrites A1 asuvad väärtused lehtedel Leht1 kuni Leht3.

Palun toeta meid!