Mitme tehte rakendamine

Mitu tehet veergudes või ridades

Käsk Andmed - Mitu tehet annab sinu käsutusse plaanimistööriista "siis-kui"-küsimuste jaoks. Esmalt saad arvutustabelisse sisestada valemi, et arvutada teistes lahtrites talletatud väärtuste põhjal vastus. Seejärel tuleb seadistada lahtrivahemik, kuhu saad sisestada mõne püsiväärtuse, ja käsk Mitu tehet arvutabki tulemused vastavalt valemile.

Sisesta väljale Valemid lahtriviide valemile, mis sellele andmevahemikule rakendatakse. Sisesta väljale Veeru sisestuslahter / Rea sisestuslahter lahtriviide vastavale lahtrile, mis on osa valemist. Seda saab kõige paremini selgitada näidetega.

Näited

Sinu firma toodab mänguasju, mille müügihind on 10 € tükist. Iga mänguasja tootmine maksab 2 € ja lisaks sellele on firmal püsikulud 10 000 € aastas. Kui suur on aasta kasum, kui sul õnnestub müüa teatud kindel arv mänguasju?

what-if sheet area

Arvutamine ĂĽhe valemi ja ĂĽhe muutujaga

 1. Kasumi arvutamiseks sisesta esmalt kogusena (müüdud ühikute arvuna) suvaline arv, milleks meie näites on 2000. Kasumi saab arvutada valemiga Kasum = Kogus * (Müügihind - omahind) - püsikulud. Sisesta see valem lahtrisse B5.

 2. Veergu D sisesta üksteise alla aastane läbimüük; näiteks 500-5000 ja võttes sammuks 500.

 3. Vali vahemik D2:E11 ehk kõik veeru D väärtused ja kõik kõrvalveerus E asuvad tühjad lahtrid.

 4. Vali Andmed - Mitu tehet.

 5. Kui kursor on väljal Valemid, klõpsa lahtril B5.

 6. Vii kursor väljale Veeru sisestuslahter ja klõpsa lahtris B4. See tähendab, et B4 ehk kogus on valemis muutuja, mis asendatakse valitud veeruväärtustega.

 7. Dialoogi sulgemiseks klõpsa nupul Sobib. Veerus E kuvatakse kasum erinevate koguste korral.

Ăśheaegne arvutamine mitme valemiga

 1. Kustuta veerg E

 2. Sisesta lahtrisse C5 järgmine valem: = B5 / B4. Arvutad nüüd aastakasumit müüdud ühiku kohta.

 3. Vali vahemik D2:F11, seega kolm veergu.

 4. Vali Andmed - Mitu tehet.

 5. Kui kursor on väljal Valemid, vali lahtrid B5 kuni C5.

 6. Vii kursor väljale Veeru sisestuslahter ja klõpsa lahtril B4.

 7. Dialoogi sulgemiseks klõpsa nupul Sobib. Kasum on nüüd kuvatud veerus E ja aastane kasum ühiku kohta veerus F.

Mitu tehet veergudes või ridades

LibreOffice võimaldab nn risttabelites teha veergude ja ridadega mitu tehet. Valemilahter peab viitama nii ridadena korraldatud andmevahemikule kui ka veergudena korraldatud andmevahemikule. Vali mõlema andmevahemikuga määratud vahemik ja ava mitme tehte dialoog. Sisesta viide valemile väljale Valemid. Väljadele Rea sisestuslahter ja Veeru sisestuslahter saab sisestada viite vastavatele valemi lahtritele.

Arvutamine kahe muutujaga

Vaatame lähemalt veerge A ja B ülaltoodud näidistabelis. Oletagem, et soovid varieerida nii aastas toodetavat kogust kui ka müügihinda ja kummalgi juhul huvitab sind kasum.

Laienda ĂĽlaltoodud tabelit. Lahtrid D2 kuni D11 sisaldavad arve 500, 1000 jne, kuni 5000. Sisesta lahtritesse E1 kuni H1 arvud 8, 10, 15 ja 20.

 1. Vali vahemik D1:H11.

 2. Vali Andmed - Mitu tehet.

 3. Kui kursor on väljal Valemid, klõpsa lahtril B5.

 4. Vii kursor väljale Rea sisestuslahter ja klõpsa lahtris B1. See tähendab, et B1 ehk müügihind on horisontaalselt sisestatud muutuja (väärtustega 8, 10, 15 ja 20).

 5. Vii kursor väljale Veeru sisestuslahter ja klõpsa lahtris B4. See tähendab, et B4 ehk kogus on vertikaalselt sisestatud muutuja.

 6. Dialoogi sulgemiseks klõpsa nupul Sobib. Erinevatele müügihindadele vastavad kasumid kuvatakse vahemikus E2:H11.

Palun toeta meid!