Lehtede sakkide vahel liikumine

Vaikimisi kuvab LibreOffice igas uues arvutustabelis kolm lehte: "Leht1" kuni "Leht3". Arvutustabelis saab ühelt lehelt teisele liikuda ekraani allosas asuvate lehesakkide abil.

Lehtede kaardisakid

Ikoon

Kõik dokumendi lehed saab kuvada navigeerimisnuppude abil. Vasakpoolseimal või parempoolseimal nupul klõpsamisel kuvatakse vastavalt kas esimene või viimane lehesakk. Keskmiste nuppude abil saab kasutaja kõigi lehesakkide seas edasi või tagasi liikuda. Lehe kuvamiseks klõpsa lehe sakil.

Palun toeta meid!