Massiivi valemite sisestamine

Järgnevalt on toodud näide massiivi valemi sisestamisest ilma massiivi valemite üksikasjadesse laskumata.

Oletame, et sa sisestasid 10 arvu veergudesse A ja B (A1:A10 ja B1:B10) ja soovid saada veergu C iga rea summa.

  1. Vali hiirega vahemik C1:C10, kuhu tulemused peavad ilmuma.

  2. Vajuta F2 või klõpsa valemiriba sisestusreal.

  3. Sisesta võrdusmärk (=).

  4. Vali vahemik A1:A10, mis sisaldab summa valemi esimesi väärtusi.

  5. Vajuta numbriklahvistiku klahvile (+).

  6. Vali teise veeru arvud lahtrites B1:B10.

  7. Lõpeta sisestamine massiivi valemi kiirklahvidega: Shift++Enter.

Massiivi ala on automaatselt kaitstud muudatuste eest, nagu ridade või veergude kustutamine. Sellegipoolest on võimalik muuta lahtrite vormindust, näiteks lahtri tausta.

Palun toeta meid!