Veergude või ridade külmutamine päistena

Kui andmetega täidetud pikad veerud või read ulatuvad lehe nähtavast alast välja, võib mõned read või veerud külmutada. Külmutatud read või veerud hoitakse ülejäänud andmete kerimise ajal nähtaval.

  1. Vali rida, mis jääb allapoole, või veerg, mis jääb paremale sellest reast või veerust, mis peab viimasena jääma külmutatud alasse. Külmutatakse kõik valitud rea kohal asuvad read või valitud veerust vasakule jäävad veerud.

    Külmutamiseks korraga mõlemas suunas vali lahter, mis jääb allapoole reast ja paremale veerust, mida soovid külmutada.

  2. Choose View - Freeze Rows and Columns.

    To deactivate, choose View - Freeze Rows and Columns again.

Märkuse ikoon

If the area defined is to be scrollable, apply the View - Split Window command.


Märkuse ikoon

Kui soovid printida mõnd rida kõikidele dokumendi lehekülgedele, vali Vormindus - Trükialad - Redigeeri.


Palun toeta meid!