Sihiotsingu rakendamine

Sihiotsingu abil saad sa arvutada väärtuse, mis valemi osana viib valemi määratud tulemuseni. Selleks tuleb koostada valem, mis sisaldab mitut kindlat väärtust ja üht muutujat, ja määrata valemi tulemus.

Sihiotsingu näide

Koosta aastaintressi (I) arvutamiseks tabel, mis sisaldab rahasummat (C), aastate arvu (n) ja intressimäära (i). Valem on:

I = C * n* i

Oletame, et intressimäär i, mis on 7,5%, ja aastate arv n (1) on konstandid. Sa soovid teada, kui palju on vaja investeerida raha C soovitava intressisumma I teenimiseks. Arvutame selles näites, kui palju raha C on vaja investeerida, kui soovid aastas intressidena teenida 15000 krooni.

Sisesta eraldi lahtritesse väärtused rahasumma C (suvaline summa, näiteks 100000 kr), aastate arvu n (1) ja intressimäära i (7,5%) jaoks. Sisesta tühja lahtrisse intressi I arvutamise valem. Kasuta väärtuste C, n ja i asemel viiteid lahtritele, kus vastavad väärtused asuvad.

  1. Vii kursor lahtrisse, mis sisaldab intressi I valemit, ja vali Tööriistad - Sihiotsing. Avaneb sihiotsingu dialoog.

  2. Õige lahter on juba sisestatud väljale Valemi lahter.

  3. Vii kursor väljale Muutuja lahter. Klõpsa lehel lahtrile, mis sisaldab muudetavat väärtust, antud näites on selleks rahasummat C sisaldav lahter.

  4. Sisesta valemi oodatav väärtus väljale Sihtväärtus. Selles näites on väärtuseks 15000. Klõpsa Sobib.

  5. Ilmub dialoog, mis teatab sihiotsingu õnnestumisest. Tulemuse sisestamiseks muutuja lahtrisse klõpsa Jah.

Palun toeta meid!