Valemite või väärtuste kuvamine

Kui soovid lahtrites näha valemeid, näiteks kujul =SUM(A1:B5), toimi järgnevalt:

  1. Vali - LibreOffice Calc - Vaade

  2. Alas Kuvamine märgista ruut Valemid. Klõpsa Sobib.

Kui soovid valemi asemel vaadata arvutuse tulemusi, ära märgista ruutu Valemid.

- LibreOffice Calc - Vaade

Palun toeta meid!