Kopeerimine mitmele lehele

LibreOffice Calcis saab sisestada väärtusi, teksti ja valemeid nii, et need kopeeritakse samaaegselt teistele aktiivse dokumendi valitud lehtedele.

Palun toeta meid!