Negatiivsete arvude eristamine

Lahtrite vormindamisel saab kasutada arvuvormingut, mille puhul negatiivsed arvud kirjutatakse punasega. Teise vÔimalusena vÔid sa luua kohandatud arvuvormingu, mis tÔstab negatiivseid arve esile mingi muu vÀrviga.

  1. Vali lahtrid ja seejÀrel vali Vormindus - Lahtrid.

  2. Vali kaardil Arvud soovitud arvuvorming ja mÀrgista ruut Negatiivsed arvud punaselt. KlÔpsa nupul Sobib.

Lahtri arvuvorming mÀÀratakse kahes osas. Positiivsete arvude ja nulli vorming mÀÀratakse enne semikoolonit; semikooloni jÀrel mÀÀratakse negatiivsete arvude valem. Koodi (RED) saab jaotises Vormingu kood muuta. NÀiteks vÔib koodi RED asemele sisestada kollase vÀrvi saamiseks koodi YELLOW. Kui uus kood kuvatakse loendis pÀrast ikoonil Lisa klÔpsamist, on see kehtiv kirje.

Palun toeta meid!