Vorminduse määramine valemi abil

Funktsiooni STYLE() võib lisada lahtris juba olemas olevale valemile. Näiteks koos funktsiooniga CURRENT saab omistada lahtrile selle väärtusest sõltuva värvi. Valem =...+STYLE(IF(CURRENT()>3; "Punane"; "Roheline")) rakendab lahtristiili "Punane" lahtritele, mille väärtus on suurem kui 3, vastasel juhul rakendatakse lahtristiili "Roheline".

Kui soovid valemi rakendada kõigile valitud alas asuvatele lahtritele, võib kasutada dialoogi Otsi ja asenda.

 1. Vali kõik soovitud lahtrid.

 2. Vali menüükäsk Redigeerimine - Otsi ja asenda.

 3. For the Find term, enter: .*

  ".*" on regulaaravaldis, mis tähistab aktiivse lahtri sisu.

 4. Enter the following formula in the Replace field: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Red";"Green"))

  The "&" symbol designates the current contents of the Find field. The line must begin with an equal sign, since it is a formula. It is assumed that the cell styles "Red" and "Green" already exist.

 5. Märgista väljad Regulaaravaldised ja Ainult praegune valik. Klõpsa nupul Leia kõik.

  Kõik valikusse kuuluvad lahtrid tõstetakse nüüd esile.

 6. Klõpsa nuppu Asenda kõik.

Palun toeta meid!