Lahtritele viitamine lohistamise abil

Navigaatori abil saab viidata sama arvutustabeli teistel lehtedel või teistes dokumentides asuvatele lahtritele. Lahtreid saab lisada kas koopia, lingi või hüperlingina. Lisatavale vahemikule peab sihtfaili lisamiseks olema lähtefailis omistatud nimi.

  1. Ava lähtelahtreid sisaldav dokument.

  2. To set the source range as the range, select the cells and choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. Save the source document, and do not close it.

  3. Ava leht, kuhu soovid midagi lisada.

  4. Ava Navigaator. Vali Navigaatori alumisel väljal lähtefail.

  5. Lähtevahemik on Navigaatori puus kirje "Vahemike nimed" all.

  6. Klõpsa Navigaatoris ikoonil Lohistusrežiim ja vali, kas soovid, et viide oleks hüperlink, link või koopia.

  7. Klõpsa nimel Navigaatori kirje "Vahemike nimed" all ja lohista see aktiivse lehe lahtrisse, kuhu soovid viidet lisada.

Sama meetodit saab kasutada ka sama dokumendi teisel lehel asuva vahemiku lisamiseks aktiivsele lehele. Selleks tuleb lähtefailiks valida aktiivne dokument (samm 4 ülaltoodud kirjelduses).

Palun toeta meid!