Väärtuste sisestamine

Calc võib lihtsustada andmete ja väärtuste sisestamist mitmesse lahtrisse korraga. Sa saad mõned sätted viia kooskõlla oma eelistustega.

Väärtuste sisestamine lahtrivahemikku käsitsi

On kaks võimalust, mis on abiks andmeploki sisestamisel käsitsi.

Ala tuvastamine uute ridade jaoks

Päiserea all asuvas reas saab ühest lahtrist teise liikuda tabeldusklahviga. Pärast seda, kui oled väärtuse sisestanud aktiivse rea viimasesse lahtrisse, vajuta klahvi Enter. Calc viib kursori praeguse ploki esimese lahtri alla.

Ala tuvastamine

Vajuta reas 3 tabeldusklahvi, et liikuda lahtrist B3 lahtritesse C3, D3 ja E3. Seejärel vajuta lahtrisse B4 liikumiseks klahvi Enter.

Ala valimine

Vali hiirega lohistades ala, kus soovid väärtusi sisestada. Alusta lohistamist ala viimasest lahtrist ja vabasta hiirenupp esimese lahtri valimisel. Nüüd saad asuda väärtusi sisestama. Järgmisse lahtrisse liikumiseks vajuta kindlasti alati tabeldusklahvi. Sel viisil ei lahku sa valitud alast.

Ala valimine

Vali ala lahtrites E7 kuni B3. Lahter B3 ootab väärtuse sisestamist. Valitud alas järgmisse lahtrisse liikumiseks vajuta tabeldusklahvi.

Väärtuste sisestamine lahtrivahemikku automaatselt

Vaata Automaatne täitmine külgnevatel lahtritel põhinevate andmetega.

Palun toeta meid!