Väärtuste sisestamine

Calc võib lihtsustada andmete ja väärtuste sisestamist mitmesse lahtrisse korraga. Sa saad mõned sätted viia kooskõlla oma eelistustega.

Väärtuste sisestamine lahtrivahemikku käsitsi

On kaks võimalust, mis on abiks andmeploki sisestamisel käsitsi.

Ala tuvastamine uute ridade jaoks

Päiserea all asuvas reas saab ühest lahtrist teise liikuda tabeldusklahviga. Pärast seda, kui oled väärtuse sisestanud aktiivse rea viimasesse lahtrisse, vajuta klahvi Enter. Calc viib kursori praeguse ploki esimese lahtri alla.

Ala tuvastamine

Vajuta reas 3 tabeldusklahvi, et liikuda lahtrist B3 lahtritesse C3, D3 ja E3. Seejärel vajuta lahtrisse B4 liikumiseks klahvi Enter.

Ala valimine

Select the area where you want to input values. Now you can start to input values from the cursor position in the selected area. Press the Tab key to advance to the next cell or Shift + Tab to move backward. At the edges of the selected area the tab key jumps inside the selected area. You will not leave the selected area.

Ala valimine

Select the area from B3 to E7. Now B3 is waiting for your input. Press Tab to advance to the next cell within the selected area.

Väärtuste sisestamine lahtrivahemikku automaatselt

Vaata Automaatne täitmine külgnevatel lahtritel põhinevate andmetega.

Palun toeta meid!