Arvutamine arvutustabelites

Järgmine on näide sellest, kuidas tehakse arvutusi LibreOffice Calcis.

 1. Klõpsa lahtris ja kirjuta arv.

 2. Vajuta Enter.

  Kursor liigub järgmisse alumisse lahtrisse.

 3. Sisesta teine arv.

 4. Vajuta tabeldusklahvi.

  Kursor liigub järgmisse parempoolsesse lahtrisse.

 5. Kirjuta valem, näiteks =A3 * A4 / 100.

 6. Vajuta Enter.

  Valemi tulemus kuvatakse lahtris. Soovi korral võid valemit valemiriba sisestusreal redigeerida.

  Valemi redigeerimisel arvutatakse uus vastus automaatselt.

Palun toeta meid!