Ajavahede arvutamine

Kellaaegade vahe arvutamiseks, näiteks sama öö kellaaegade 23:30 ja 01:10 vahel, tuleb kasutada järgnevat valemit:

=(B2<A2)+B2-A2

Hilisem aeg on lahtris B2 ja varasem lahtris A2. Näites toodud väärtusete korral on vahe 01:40 ehk 1 tund ja 40 minutit.

Valemites on ööpäeva väärtuseks 1 ja ühe tunni väärtuseks 1/24. Sulgudes oleva võrratuse tulemuseks on 0 või 1, mis võrdub vastavalt kas 0 või 24 tunniga. Valemi tulemusele omistatakse argumentide järjekorra tõttu automaatselt kellaaja vorming.

Palun toeta meid!