Arvutused kuupäevade ja kellaaegadega

LibreOffice Calcis saab teostada tehteid praeguse kuupäeva ja kellaajaga. Et leida tundides või sekundites, kui vana sa oled, toimi järgnevalt:

  1. Sisesta oma sünnikuupäev arvutustabeli lahtrisse A1.

  2. Sisesta järgmine valem lahtrisse A3: =NOW()-A1

  3. Pärast Enter-klahvi vajutamist kuvatakse tulemus kuupäevavormingus. Kuna tulemus peaks aga näitama kahe kuupäeva vahet päevades, tuleb lahter A3 vormindada arvuna.

  4. Vii kursor lahtrisse A3, tee kontekstimenüü avamiseks paremklõps ja vali Vorminda lahtrid.

  5. Kuvatakse dialoog Lahtri vormindamine. Kaardil Arvud on kategooria "Arv" juba esile tõstetud. Vorminguks on määratud "General" ("Üldine"), mis põhjustab selle, et kuupäevakirjeid sisaldava arvutuse tulemus kuvatakse kuupäevana. Tulemuse kuvamiseks arvuna määra arvuvorminguks "-1234" ja klõpsa dialoogi sulgemiseks nupul Sobib button.

  6. Lahtris A3 kuvatakse nüüd tänase kuupäeva ja määratud kuupäeva vahele jäävate päevade arvu.

  7. Katseta nüüd ka muude valemitega: tundide arvutamiseks sisesta lahtrisse A4 valem =A3*24, minutite arvutamiseks lahtrisse A5 valem =A4*60 ja sekundite arvutamiseks lahtrisse A6 valem =A5*60. Vajuta iga valemi sisestamise järel Enter-klahvi.

The time since your date of birth will be calculated and displayed in the various units. The values are calculated as of the exact moment when you entered the last formula and pressed the Enter key. This value is not automatically updated, although "Now" continuously changes. In the Data menu, the menu item Calculate - AutoCalculate is normally active; however, automatic calculation does not apply to the function NOW. This ensures that your computer is not solely occupied with updating the sheet.

Palun toeta meid!