Tühjade lahtrite käsitlemine

Selle tarkvara vanemates versioonides sunniti tühjade lahtrite väärtuseks mõnes kontekstis arv 0 ja mõnes tühi string, v.a otsese võrdlemise puhul, kus =A1=0 ning =A1="" andsid mõlemad tulemuseks TÕENE, kui A1 oli tühi. Nüüd tühjust pärandatakse kuni kasutamiseni, nii et nii =VLOOKUP(...)=0 kui ka =VLOOKUP(...)="" annavad tulemuseks TÕENE, kui päringu tulemuseks oli tühja lahtri tagastamine.

Lihtviide tühjale lahtrile tagastab ka nüüd väärtuse 0, kuid see ei pea tingimata olema arvu vormingus, seetõttu töötavad ka võrdlused viitava lahtriga nii, nagu eeldatakse.

Järgnevates näidetes sisaldab A1 arvu, B1 on tühi ja C1 sisaldab viidet lahtrile B1:

Juhtum

Valem

Tulemid ja kommentaarid

A1: 1
B1: <tühi>

C1: =B1

Kuvab 0

=B1=0

TÕENE

=B1=""

TÕENE

=C1=0

TÕENE

=C1=""

TÕENE (varem oli VÄÄR)

=ISNUMBER(B1)

VÄÄR

=ISNUMBER(C1)

VÄÄR (varem oli TÕENE)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

VÄÄR (B1)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

VÄÄR (C1, varem oli TÕENE)

=ISTEXT(B1)

VÄÄR

=ISTEXT(C1)

TÕENE

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

VÄÄR (B1, varem oli TÕENE)

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

VÄÄR (C1)

=ISBLANK(B1)

TÕENE

=ISBLANK(C1)

TÕENE

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

TÕENE (B1, varem oli VÄÄR)

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

VÄÄR (C1)


Märkuse ikoon

Pea meeles, et Microsoft Excel käitub teisiti ja tagastab alati arvu, kui viidatud on kas tühjale lahtrile või valemiga lahtrile, mis tagastab tühja lahtri. Näiteks:


Juhtum

Valem

Tulemid ja kommentaarid

A1: <tühi>

B1: =A1

Kuvab 0, kuid tegelikult on see lihtsalt viide tühjale lahtrile.

=ISNUMBER(A1)

VÄÄR

=ISTEXT(A1)

VÄÄR

=A1=0

TÕENE

=A1=""

TÕENE

=ISNUMBER(B1)

VÄÄR (Microsoft Excelis TÕENE)

=ISTEXT(B1)

VÄÄR

=B1=0

TÕENE

=B1=""

TÕENE (Microsoft Excelis VÄÄR)

C1: =VLOOKUP(...), mille tulemuseks on tühi lahter

Kuvab tühja lahtrit (Microsoft Excel kuvab 0)

=ISNUMBER(VLOOKUP(...))

VÄÄR

=ISTEXT(VLOOKUP(...))

VÄÄR

=ISNUMBER(C1)

VÄÄR (Microsoft Excelis TÕENE)

=ISTEXT(C1)

VÄÄR


Palun toeta meid!