Lisa lahtrid

Klõps nupu kõrval asuval noolel avab tööriistariba Lahtrite lisamine, kus saab aktiivsele lehele lisada lahtreid, ridu ja veerge.

Tööriistade riba ikoon:

Ikoon

Lahtri lisamine

Kasutada on järgmised ikoonid:

Lisa lahtrid allapoole

Nihutab valitud ala lahtrid lahtrite lisamise korral allapoole.

Ikoon

Lisa lahter allapoole

Lisa lahtrid paremale

Nihutab valitud ala lahtrid lahtrite lisamise korral paremale.

Ikoon

Lisa lahter paremale

Read

Lisab terve rea. Rea asukoht on määratud valitud lahtri asukohaga lehel.

Ikoon

Lisa rida

Veerud

Lisab terve veeru. Lisatavate veergude arv sõltub sellest, mitu veergu on valitud.

Ikoon

Lisa veerg

Palun toeta meid!