Lisamine

Klõps nupu kõrval oleval noolel avab tööriistariba Lisamine, kus saab aktiivsele lehele lisada pilte ja erimärke.

Tööriistade riba ikoon:

Ikoon

Lisamine

Kasutada on järgmised ikoonid:

Lahtine paneel

Lisab dokumenti lahtise paneeli. Lahtiseid paneele kasutatakse HTML-dokumentides mõne teise faili sisu kuvamiseks.

Icon Floating frame

Lahtine paneel

Erimärk

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Erimärk

Pilt

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Pilt

Heli või video

Lisab dokumenti video- või helifaili.

Icon Media

Media / Audio or Video

Valem

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Diagramm

Icon Chart

Diagramm

OLE-objekt

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE-objekt

Palun toeta meid!