Vähenda

Vähendab aktiivse dokumendi kuva. Kehtivat suurendustegurit näidatakse Olekuribal.

Vähim võimalik suurendustegur on 20%.

Ikoon

Vähendamine

Palun toeta meid!