Arvuvorming: kustuta kümnendkoht

Eemaldab valitud lahtrites olevatelt arvudelt ühe kümnendkoha.

Ikoon "Kustuta kümnendkoht"

Arvuvorming: kustuta kümnendkoht

Palun toeta meid!