Arvuvorming: lisa kümnendkoht

Lisab valitud lahtrites olevatele arvudele ühe kümnendkoha.

Ikoon "Lisa kümnendkoht"

Arvuvorming: lisa kümnendkoht

Palun toeta meid!