Arvu vorming: vaikeväärtus

Rakendab valitud lahtritele vaikimisi arvuvormingu.

Ikoon "Standardvorming"

Arvuvorming: standardne

Palun toeta meid!