Arvuvorming: protsent

Vormindab valitud lahtrites olevad arvud protsendina.

Ikoon

Arvuvorming: protsent

Protsendimärgi (%) sisestamine lahtrisse arvu järele annab sama tulemuse:

1% vastab arvule 0,01

1 + 16% on sama, mis 116% või 1,16

1%% vastab arvule 0,0001

Palun toeta meid!