Paarisvõrdluse t-test

Calculates the paired t-Test of two data samples.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Data - Statistics - Paired t-test


A paired t-test is any statistical hypothesis test that follows a Student's t distribution.

note

For more information on paired t-tests, refer to the corresponding Wikipedia article.


Andmed

Variable 1 range: The reference of the range of the first data series to analyze.

Variable 2 range: The reference of the range of the second data series to analyze.

Results to: The reference of the top left cell of the range where the test will be displayed.

RĂĽhmitamine

Vali, kas sisendandmed paiknevad veergudes või ridades.

Näide

Kasutaja võtab pangast maja tagatisel järgmise hüpoteeklaenu.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Results for paired t-test:

The following table shows the paired t-test for the data series above:

Paarisvõrdluse t-test

Alfa

0.05

Oletatav keskmiste vahe

0

Muutuja 1

Muutuja 2

Keskmine

16.9230769231

20.4615384615

Dispersioon

125.0769230769

94.4358974359

Valimi maht

13

13

Pearsoni korrelatsioon

-0.0617539772

Keskmiste vahe valimis

-3.5384615385

Erinevuste dispersioon

232.9358974359

df

12

t-stat

-0.8359262137

P (T<=t) ĂĽhepoolne

0.2097651442

t kriitiline ĂĽhepoolne

1.7822875556

P (T<=t) kahepoolne

0.4195302884

t kriitiline kahepoolne

2.1788128297


Palun toeta meid!