MINUTE

Arvutab sisemise kellaajaväärtuse minutite arvu. Minutite arv tagastatakse täisarvuna vahemikus 0 kuni 59.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


SĂĽntaks

MINUTE(arv)

Arv on kümnendarvuna antud ajaväärtus, mille minutid tagastatakse.

Näited

=MINUTE(8,999) tagastab 58

=MINUTE(8,9999) tagastab 59

=MINUTE(NOW()) tagastab praeguse kellaaja minuti.


Date & Time Functions

DATE

DATEDIF

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

ISLEAPYEAR

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUTE

MONTH

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

WEEKS

WEEKSINYEAR

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

YEARS

Palun toeta meid!