HOUR

Tagastab antud ajaväärtuse tundide arvu. Tundide arv tagastatakse täisarvuna vahemikus 0 kuni 23.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


SĂĽntaks

HOUR(arv)

Arv on kümnendarvuna antud ajaväärtus, mille tunnid tagastatakse.

Näide

=HOUR(NOW()) tagastab praeguse kellaaja tunni

=HOUR(C4) tagastab 17, kui lahter C4 = 17:20:00.

Date & Time Functions

DATE

DATEDIF

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUTE

MONTH

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

Palun toeta meid!