EOMONTH

Tulemuseks on kuupƤev, mis on mƤƤratud arvu kuude kaugusel alguskuupƤevast.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


SĆ¼ntaks

EOMONTH(alguskuupƤev; kuud)

AlguskuupƤev on kuupƤev (arvutuse algpunkt).

Kuud on kuude arv enne (negatiivne) vƵi pƤrast (positiivne) alguskuupƤeva.

NƤide

Mis on selle kuu viimane kuupƤev, mis on 6 kuud pƤrast 14. septembrit 2001?

=EOMONTH(DATE(2001;9;14);6) tagastab jƤrjenumbri 37346. KuupƤevana vormindatuna on see 31.03.2002.

=EOMONTH("2001-09-14";6) toimib samuti. Kui kuupƤev on sisestatud stringina, peab see olema ISO-vormingus.

Date & Time Functions

DATE

DATEDIF

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUTE

MONTH

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

Palun toeta meid!