Andmeväli

Selle dialoogi sisu on dialoogi Liigendtabel ridade või veergude ala andmeväljade ja andmete ala andmeväljade jaoks erinev.

Vahekokkuvõtted

Määra vahekokkuvõtted, mida soovid arvutada.

Puudub

Vahekokkuvõtteid ei arvutata.

Automaatne

Arvutab automaatselt vahekokkuvõtted.

Kasutaja määratud

Vali see säte ja klõpsa loendis sellel vahekokkuvõtte tüübil, mida soovid lasta arvutada.

Funktsioon

Click the type of subtotal that you want to calculate. This option is only available if the User-defined option is selected.

Show items without data

Includes empty columns and rows in the results table.

Nimi:

Näitab valitud andmevälja nime.

Rohkem

Peidab või kuvab dialoogi alumise osa. Nupp Rohkem on nähtaval ainult andmeväljade jaoks.

Sätted

Avab dialoogi Andmevälja sätted. Nupp Sätted on aktiivne ainult veeru, rea ja lehekülje väljade korral.

Kui dialoogi laiendatakse nupu Rohkem abil, siis lisanduvad dialoogi järgmised elemendid:

Kuvatud väärtus

Iga andmevälja jaoks saad valida kuvamisviisi. Mõne kuvamisviisi korral saab baasvälja ja baaselemendi jaoks valida täiendavat teavet.

Tüüp

Select the type of calculating of the displayed value for the data field.

Tüüp

Kuvatud väärtus

Tavaline

Tulemusi näidatakse muutmata kujul

Erinevus väärtusest

Igast tulemusest lahutatakse tema viiteväärtus (vt allpool) ja kuvatakse vahe. Baasväljast väljapoole jäävad summad kuvatakse tühjade tulemustena.

Nimega element

Kui baaselemendi nimi on määratud, on viiteväärtus välja elementide kombinatsiooni jaoks tulemus, kus baasvälja element on asendatud määratud baaselemendiga.

Eelmine või järgmine element

Kui baaselemendina on määratud "eelmine element" või "järgmine element", on viiteväärtus baasvälja järgmise nähtava liikme (baasvälja sortimisjärjestuses) tulemus.

%

Iga tulemus jagatakse tema viiteväärtusega. Viiteväärtus määratakse sarnaselt sättega "Erinevus väärtusest". Baasväljast väljapoole jäävad summad kuvatakse tühjade tulemustena.

% erinevus

Igast tulemusest lahutatakse tema viiteväärtus ja vahe jagatakse viiteväärtusega. Viiteväärtus määratakse sarnaselt sättega "Erinevus väärtusest". Baasväljast väljapoole jäävad summad kuvatakse tühjade tulemustena.

Hetkesumma lahtrites

Iga tulemus liidetakse baasvälja eelnevate elementide (baasvälja sortimisjärjestuses) tulemuste summale ja kuvatakse kogusumma.

Tulemused liidetakse alati - ka siis, kui iga tulemuse saamiseks kasutati erinevat liitmisfunktsiooni.

% reast

Iga tulemus jagatakse tema rea kogusummaga liigendtabelis. Kui andmevälju on mitu, kasutatakse tulemuse andmevälja summat. Käsitsi valitud liitmisfunktsioonidega vahekokkuvõtete korral kasutatakse ikkagi andmevälja liitmisfunktsiooniga summat.

% veerust

Sama mis "% reast", kuid kasutatakse tulemuse veeru summat.

% summast

Sama mis "% reast", kuid kasutatakse tulemuse andmevälja kogusummat.

Indeks

Ridade ja veergude summasid ning kogusummat kasutatakse eeltoodud reegleid järgides järgmise avaldise arvutamiseks:

( algne tulemus * kogusumma ) / ( reasumma * veerusumma )


Baasväli

Select the field from which the respective value is taken as base for the calculation.

Baaselement

Select the item of the base field from which the respective value is taken as base for the calculation.

Palun toeta meid!