Sätted

Peidab või kuvab täiendavad filtreerimise sätted.

Sätted

Tõstutundlik

Eristab suur- ja väiketähti.

Regulaaravaldis

Võimaldab filtri kirjeldamisel kasutada metamärke.

Kui ruut Regulaaravaldised on märgitud, saab tehteid VÕRDNE (=) ja MITTEVÕRDNE (<>) kasutada ka võrdlustes. Võimalik on kasutada veel järgnevaid funktsioone: DCOUNTA, DGET, MATCH, COUNTIF, SUMIF, LOOKUP, VLOOKUP ja HLOOKUP.

Dubleerimine keelatud

Filtreeritud andmete hulgas näidatakse sarnaseid ridu ainult üks kord.

Andmevahemik

Kuvab tabelis filtreeritud andmeala nime.

Palun toeta meid!