Pivot Table - Select Source

Avab dialoogi, kus saab valida liigendtabeli allika ja seejärel luua tabeli.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Liigendtabel


Valik

Vali liigendtabeli andmeallikas.

Praegune valik

Kasutab valitud lahtreid liigendtabeli andmeallikana.

note

Liigendtabeli andmeveerud kasutavad sama arvuvormingut nagu aktiivse valiku esimene andmerida.


LibreOffice'is registreeritud andmeallikas

Kasutab liigendtabeli andmeallikana LibreOffice'is registreeritud andmebaasi tabelit või päringut.

Väline allikas/liides

Avab dialoogi Väline allikas, kus saad liigendtabeli jaoks valida OLAP-andmeallika.

Liigendtabeli dialoog

Palun toeta meid!