Näita üksikasju (liigendtabel)

Lisab uue süvitsiminekulehe, mis sisaldab aktiivse liigendtabelilahtri kohta rohkem teavet. Süvitsiminekulehe lisamiseks võib ka liigendtabelilahtris topeltklõpsu teha. Uuel lehel kuvatakse algse andmeallika ridade alamhulk, mis kujutab aktiivses lahtris kuvatavaid tulemusandmeid.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Andmed - Rühmitamine ja liigendus - Näita üksikasju (mõne liigendtabeli puhul)


Märkuse ikoon

Peidetud elemente ei analüüsita; peidetud elementide read kaasatakse. Käsk Näita üksikasju on saadaval ainult lahtrivahemikel või andmebaasiandmetel põhinevates liigendtabelites.


Palun toeta meid!