Eemalda

Eemaldab valitud lahtrivahemiku kontuuri.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Andmed - Rühmitamine ja liigendus - Eemalda liigendus


Palun toeta meid!