Lõhu rühmad

Valikus sisalduvad rühmad lõhutakse. Pesastatud rühma korral eemaldatakse rühmast sinna viimati lisatud read või veerud.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Andmed - Rühmitamine ja liigendus - Lõhu rühmad

+F12

Tööriistade ribal klõpsa

Ikoon

Lõhu rühmad


Deaktiveeritakse

Read

Eemaldab rühmast valitud read.

Veerud

Eemaldab rühmast valitud veerud.

Palun toeta meid!