Rühmitamine ja liigendus

Read ja veerud saab vajadusel rühmitada ja andmed liigendada, et andmerühmi oleks mugav ühe hiireklõpsuga ahendada ja laiendada.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Andmed - Rühmitamine ja liigendus


Peida üksikasjad

Peidab selle rühmitatud rea või veeru üksikasjad, kus kursor asub. Kõigi rühmitatud ridade või veergude üksikasjade peitmiseks vali liigendatud tabel ja seejärel vali see käsk.

Kuva üksikasju

Kuvatakse selle rühmitatud rea või veeru üksikasjad, kus kursor asub. Kõigi rühmitatud ridade või veergude üksikasjade kuvamiseks vali liigendatud tabel ja seejärel vali see käsk.

Rühmita

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Lõhu rühmad

Valikus sisalduvad rühmad lõhutakse. Pesastatud rühma korral eemaldatakse rühmast sinna viimati lisatud read või veerud.

Automaatliigendus

Kui valitud lahtrite vahemik sisaldab valemeid või viiteid, siis liigendab LibreOffice valiku automaatselt.

Eemalda

Eemaldab valitud lahtrivahemiku kontuuri.

Palun toeta meid!