Konsolideeri

Konsolideeri

Kasuta seda sektsiooni juhul, kui konsolideeritavad lahtrivahemikud sisaldavad silte. Need sätted tuleb valida ßksnes juhul, kui konsolideerimisvahemikud sisaldavad sarnaseid silte ja korraldatud andmed on korraldatud erinevalt.

Ridade päised

Konsolideeritud andmete korraldamiseks kasutatakse ridade päiseid.

Veergude päised

Konsolideeritud andmete korraldamiseks kasutatakse veergude päiseid.

Sätted

Link lähteandmetele

Lingib konsolideerimisvahemiku andmed lähteandmetega ja värskendab konsolideerimise tulemused lähteandmete muutumisel automaatselt.

Sätted

Peidab lisasätted

Palun toeta meid!