Multiple Operations

Rakendab sama valemi erinevatele lahtritele, kuid erinevate parameetri väärtustega.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Andmed - Mitu tehet


Mitme tehte rakendamine

note

Kastid rida või veerg peavad sisaldama viidet valitud vahemiku esimesele lahtrile.


note

Mitut tehet sisaldava arvutustabeli eksportimisel Microsoft Excelisse tuleb valemit sisaldavate lahtrite asukoht määrata andmevahemiku suhtes täielikult.


Vaikesätted

Valemid

Sisesta viited lahtritele, mis sisaldavad valemeid, mida soovid kasutada mitme tehte jaoks.

Rida

Sisesta viide sisendlahtrile, mida soovid kasutada muutujana andmetabeli ridade jaoks.

Veerg

Sisesta viide sisendlahtrile, mida soovid kasutada muutujana andmetabeli veergude jaoks.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialoog minimeeritakse automaatselt, kui klõpsata hiirega arvutustabelis. Hiire nupu vabastamisel dialoog taastatakse ja hiirega valitud viitevahemik kuvatakse dokumendis sinise raamiga.

Icon shrink

Vähenda

Icon Expand

Expand

Palun toeta meid!