Subtotals

Arvutab valitud veergudes vahekokkuvõtted. LibreOffice kasutab funktsiooni SUM siltidega vahemikus automaatselt vahekokkuvõtte ja üldkokkuvõtete arvutamiseks. Selle arvutuse jaoks saab kasutada ka muid funktsioone. LibreOffice tuvastab määratud andmebaasiala automaatselt, kui kursor sellesse asetada.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Andmed - Vahekokkuvõtted


Näiteks saab luua müügiandmete kokkuvõtte teatud kindlale sihtnumbrile vastava piirkonna kohta, võttes aluseks kliendiandmebaasi andmed.

1., 2., 3. grupp

Määra kuni kolme vahekokkuvõtete rühma sätted. Igal vahekaardil on sama paigutus.

Sätted

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Kustuta

Kustutab valitud alast vahekokkuvõtete read.

Palun toeta meid!