Sätted

Määrab täiendavad sortimise sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Andmed - Sortimine - kaart Sätted


Tõstutundlik

Kõigepealt sorditakse suurtähtede järgi ja siis väiketähtede järgi. Aasia keeli käsitletakse erireeglite järgi.

Märkuse ikoon

Märkus Aasia keelte kohta: mitmetasemelise sortimise rakendamiseks märgista ruut Tõstutundlik. Mitmetasemelise sortimise korral võrreldakse kirjeid esmalt lihtkujul, ignoreerides käändeid ja diakriitikuid. Kui tulemuseks on sama väärtus, siis võetakse teise taseme võrdluse jaoks arvesse ka diakriitilised märgid. Kui tulemus on ka siis sama, võetakse kolmanda taseme võrdluse jaoks arvesse käändeid, märkide laiust ja jaapani keele korral ka Kana erinevusi.


Vahemik sisaldab veergude/ridade päiseid

Jätab sortimisest välja valiku esimese rea või esimese veeru. Dialoogi allservas oleva sätte Suund abil saab määrata selle märkeruudu nime ja funktsiooni.

Vorminduse kaasamine

Säilitab aktiivse lahtri vorminduse.

Loomuliku sortimise lubamine

Loomulik sortimine on sortimisalgoritm, mis arvestab numbreid sisaldavate stringide puhul numbrite arvulist väärtust, mitte ei käsitle neid tavaliste märkidena. Olgu näiteks hulk väärtusi nagu A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Kui need lahtrivahemikku sisestada ja sortida lasta, pannakse nad järjekorda A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Kuigi selline käitumine võib tunduda loogiline neile, kes mõistavad aluseks olevat sortimismehhanismi, näib see ülejäänud elanikkonnale läbinisti veider või lausa tülikas. Loomuliku sortimise lubamisel sorditakse sellised väärtused "korralikult", täiustades sortimistoimingute üldist käepärasust.

Tulemused kopeeritakse:

Sorteeritud loend kopeeritakse määratavasse lahtrite vahemikku.

Sortimistulemused

Vali nimeline lahtrite vahemik, kus soovid näha sorditud loendit, või sisesta lahtrite vahemik sisestusväljale.

Sortimistulemused

Sisesta lahtrite vahemik, kus soovid näha sorditud loendit, või vali loendist nimeline vahemik.

Kohandatud sortimisjärjestus

Klõpsa siin ja vali kohandatud sortimisjärjestus, mida soovid kasutada.

Kohandatud sortimisjärjestus

Vali kohandatud sortimisjärjestus, mida soovid rakendada. Kohandatud sortimisjärjestuse loomiseks vali - LibreOffice Calc - Sortimisloendid.

Keel

Keel

Vali sortimisreeglite keel.

Sätted

Vali keele jaoks soovitud sortimissäte. Saksa keele jaoks võib valida näiteks "telefoniraamatu" sätte, et sortimisel võetaks arvesse ka täpitähti.

Suund

Ülevalt alla (read)

Read sorditakse valitud vahemiku aktiivsete veergude väärtuste järgi.

Vasakult paremale (veerud)

Veerud sorditakse valitud vahemiku aktiivsete ridade väärtuste järgi.

Andmeala

Kuvab lahtrite vahemiku, mida sorditakse.

Palun toeta meid!