Sort

Sordib valitud read vastavalt määratud tingimustele. LibreOffice tuvastab ja valib andmebaasi vahemikud automaatselt.

note

Andmeid ei saa sortida, kui muudatuste salvestamine on lubatud.


Selle käsu kasutamiseks...

Vali Andmed - Sortimine


Sortimise kriteeriumid

Määra valitud vahemiku sortimise sätted.

Sätted

Määrab täiendavad sortimise sätted.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!