Märgista vigased andmed

Märgistab lehel kõik lahtrid, mis sisaldavad valideerimisreeglitest väljapoole jäävaid väärtusi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Analüüs - Märgista vigased andmed


Valideerimisreeglid piiravad arvude, kuupäevade, ajaväärtuste ja teksti sisestamise teatud väärtustega. Kui sätet Peata pole valitud, saab siiski sisestada ka lubamatuid väärtusi või kopeerida lahtritesse lubamatud väärtused. Valideerimisreegli määramisel ei muudeta lahtrites juba olevaid väärtusi.

Palun toeta meid!