Täitmisrežiim

Aktiveerib analüüsi täitmisrežiimi. Hiirekursori kuju muutub ja mis tahes lahtris klõpsates kuvatakse joon eelsõltuvuse lahtrile. Sellest režiimist väljumiseks vajuta klahvi Esc või vali kontekstimenüüst käsk Välju täitmisrežiimist.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Analüüs - Täitmisrežiim


Funktsioon Täitmisrežiim on esmakordsel kasutamisel samane käsuga Näita eelsõltuvusi. Kontekstimenüü abil saab valida täitmisrežiimi sätted ja ka režiimist väljuda.

Palun toeta meid!