Analüüs

See käsk käivitab arvutustabelianalüüsi. Analüüsifunktsiooni abil saab jälgida aktiivse valemilahtri ja teiste arvutustabeli lahtrite vahelisi sõltuvusi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Analüüs


Pärast jälgimise määramist saad hiirekursoriga jälgimisele osutada. Kursor muudab kuju. Jälgimise lõpus asuva viidatud lahtri valimiseks tee jälgimisel kursoriga topeltklõps.

Näita eelsõltuvusi

See funktsioon näitab seost valemit sisaldava aktiivse lahtri ja valemis kasutatud lahtrite vahel.

Peida eelsõltuvused

Kustutab ühe taseme jälitusnooli, mis lisati käsuga Näita eelsõltuvusi.

Näita järelsõltuvusi

Tõmbab jälgimisnooled aktiivsesse lahtrisse valemitest, mis sõltuvad aktiivses lahtris olevatest väärtustest.

Peida järelsõltuvused

Kustutab ühe taseme jälitusnooli, mis lisati käsuga Näita järelsõltuvusi.

Peida kõik sõltuvused

Eemaldab arvutustabelist kõik sõltuvusenooled.

Näita viga

Kuvab jälgimisnooled eelsõltuvuslahtritele, mis põhjustavad valitud lahtris veaväärtust.

Märgista vigased andmed

Märgistab lehel kõik lahtrid, mis sisaldavad valideerimisreeglitest väljapoole jäävaid väärtusi.

Värskenda sõltuvuste kuva

Joonestab kõik sõltuvused lehel uuesti. Arvesse võetakse ka sõltuvuste uuesti joonestamisel muudetud valemid.

Automaatuuendus

Värskendab mõne valemi muutmisel kõik jälgimisnooled lehel automaatselt.

Täitmisrežiim

Aktiveerib analüüsi täitmisrežiimi. Hiirekursori kuju muutub ja mis tahes lahtris klõpsates kuvatakse joon eelsõltuvuse lahtrile. Sellest režiimist väljumiseks vajuta klahvi Esc või vali kontekstimenüüst käsk Välju täitmisrežiimist.

Palun toeta meid!