Poolitus

Käsk Poolitamine avab dialoogi, kus saab määrata poolitusreeglid LibreOffice Calcis.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Keel - Poolitamine


Automaatse poolitamise saab LibreOffice Calcis sisse lĂĽlitada ainult juhul, kui reapiiri funktsioon on aktiivne.

Poolitamine valitud lahtrites.

  1. Vali lahtrid, mille jaoks soovid poolitamist muuta.

  2. Vali Tööriistad - Keel - Poolitamine.

  3. Kuvatakse dialoog Lahtrite vormindamine, kus kaart Joondus on juba avatud.

  4. Märgista ruudud Automaatne reamurdmine ja Poolitamine aktiivne.

Poolitamine joonistustes

  1. Vali joonistus.

  2. Vali Tööriistad - Keel - Poolitamine.

  3. Selle käsu valimisel lülitatakse poolitamine joonistusobjekti jaoks vastavalt hetkeolekule kas sisse või välja. Märge näitab sätte praegust olekut.

Palun toeta meid!